Giáo Xứ Jeanne d’Arc: Lễ Giáng Sinh – Thánh Lễ Ban Đêm (Rước kiệu Chúa Hài Đồng)
Phép lành Urbi et Orbi Giáng Sinh 2020-ĐTC PhanxiCô Cử hành T.Minh Tiếng Việt