Gx. Jeanne D’Arc – Rửa tội trẻ em đầu tháng 01-12-2019

Vào lúc 8g30 sáng Chúa nhật ngày 01.12.2019, cha sở Giuse Vũ Minh Thùy đã chủ sự nghi thức Rửa Tội cho các trẻ sơ sinh tại Nhà Thờ Giáo Xứ Jeanne D’Arc.

 Nghi Thức Ðón Tiếp

Lời nguyện trừ tà và xức dầu

Cử hành Rửa Tội & Xức Dầu Thánh 

Mặc Áo Trắng & Trao Nến Sáng

NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ XEM BỘ HÌNH ĐẦY ĐỦ