Video

Mừng Cha Chánh Xứ Giuse Vũ Minh Thùy Trong Ngày Kỷ Niệm 13 Năm Hồng Ân Thiên Chức Linh Mục