Video

Phép lành Urbi et Orbi Giáng Sinh 2020-ĐTC PhanxiCô Cử hành T.Minh Tiếng Việt