Lễ Giáng Sinh 2019

 

LỄ GIÁNG SINH ĐÊM THỨ BA  NGÀY 24/12

  • Thánh lễ thiếu nhi: 18:00 diễn nguyện

                                       18:30 Thánh Lễ

  • Thánh lễ Người Lớn: 20:30 Rước kiệu Chúa Hài Đồng 21:00 Thánh lễ

 LỄ GIÁNG SINH THỨ TƯ NGÀY 25/12

  • Thánh lễ sáng:          07:00 (Ca đoàn Hội Mến hát)
  • Thánh lễ chiều: 17:30 Ca đoàn Giáo Xứ hát)

NGÀY 1-1-2020: LỄ ĐỨC MẸ LÀ MẸ THIÊN CHÚA

Thánh lễ sáng :          05:00 Ca đoàn sáng hát

Thánh lễ chiều:          17:30

ĐGM LUY  NGUYỄN ANH TUẤN  chủ tế

HĐMV giáo xứ hết nhiệm kỳ – Giới thiệu HĐMVGX nhiệm kỳ mới