Liên hệ

 • Giáo phận: Sài Gòn
  – Hạt: Sài Gòn Chợ Quán
  – Nhà Thờ Giáo Xứ Thánh Jeanne d’Arc
  – Năm Thành lập: 1928
  – Điện thoại: 02838 557 616
  – Email:nhathojeannedarc@gmail.com
 • Địa chỉ
  – Địa chỉ: 116A Hùng Vương
  – Thành phố Saigon
  – Phường:9
  – Quận: 5
  – Quốc Gia: Việt Nam