Video

Ban Thường Vụ Chúc Tết Ông Bà Cố Cha Phó Tôma Aquinô Nguyễn Đức Khôi